Guilloteau

Michel Guilloteau, bouilleur de Cru in Les Métairies (fins bois)

Kleine wijn en cognacproducent. De familie verbouwt al wijn sinds 1742.
Er is weinig informatie over dit bedrijf te vinden. Ze distilleren wel zelf.

Gamma (fins bois): VS, Napoléon.

Geen website.
Adres: 16 Rue De La Croix, 16200 Les Métairies. Telefoon: 0545 811218. (Bezoek dagelijks op afspraak tussen 14h – 16h.)  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here