Guillon-Painturaud

Guillon-Painturaud, bouilleur de cru in Biard, Segonzac (grande Champagne)

(niet te verwarren met J. Painturaud in Segonzac zelf)

Guillon-Painturaud bezit het land in Biard bij Ségonzac al sinds 1610. Ze hebben 18 hectare die volledig met ugni blanc is aangeplant. Vanaf de zeventiger jaren zijn ze begonnen om hun cognac ook onder eigen naam te verkopen.

Dochter Line werkt samen met haar vader Valentin Guillon-Painturaud in het bedrijf.

Gamma (grande champagne): VSOP, Réserve, Vieille Réserve, Hors d’Age, Hors d’Age Antique, Rénaissance.

(Het logo is hetzelfde als dat van J. Painturaud, dus moeten ze wel dezelfde voorouders hebben. J. Painturaud bestaat pas sinds 1934.)

http://www.cognacguillon-painturaud.com/
Adres: Biard, Ségonzac. Telefoon: 0545 834195. (open van maandag-zaterdag van 08.00-12.00h en van 14.00-18.00h)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here