Guerinaud

Guerinaud, bouilleur de Cru te Mazerolles (bons bois)

Sinds 1914 verbouwt de familie Guerinaud al wijn. Hun wijngaard van 27 hectare in de bons bois wordt tegenwoordig gerund door Emmanuel en Sylvie Guerinaud.
Ze destilleren zelf.

Gamma (bons bois): VS, Napoléon en sinds kort ook een XO.

http://www.vignoble-guerinaud.com/
Adres: 3 Rue de l’Opitage, 17800 Mazerolles. Telefoon: 0546 940156. (Dagelijks open van 9 – 19h, bij voorkeur op afspraak)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here