Grateaud

Grateaud, bouilleur de Cru in Chérac (borderies)

De familie Grateaud verbouwt al zes generaties lang wijn. Ze bezitten 32 hectare in de borderies, aangeplant met ugni blanc en colombard.

Gamma (borderies): VS VSOP Brut de fut, Vieille Réserve , Napoléon, XO, Hors d’Age

http://www.cognac-grateaud.com/
Adres: 10 route du Logis “Le Maine Garnier”, 17610 Chérac. Telefoon: 0546 964197. (Bezoek is welkom; alle dagen, behalve zondagmiddag, open van 09.00-12.00h en 14.00-19.00h).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here