Grande Croix Mougne

Grande Croix Mougne, merk van Moyet-Migaud, bouilleur de Cru in Nercillac (fins bois)

Marie-Christine en Alain Moyet-Migaud zijn de eigenaars van dit domein. De familie is hier al vanaf de 18e eeuw gevestigd. Marie-Christine is van de 7e generatie. Ze bezitten 27 hectare in de fins bois en hebben hun eigen alambiek.

Gamma (fins bois): Spécial Long Drink, VSOP, Napoléon en XO.

Vroeger hebben ze ook cognac onder het label Claude Moyet uitgebracht, onder andere een Flamme d’Or. De naam is ongetwijfeld gewijzigd om verwarring met het merk van het handelshuis Moyet te voorkomen.

http://www.grande-croix-mougne.com/
Adres: 376 Route de Montour, 16200 Nercillac. Telefoon: 0545 808862; mob.: 06 09890892. (Bezoekers welkom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here