Godard

Collection Ph. Godard, glasfabrikant met eigen cognacmerk in Longèves

   

In het plaatsje Longèves kun je het atelier van Philippe Godard vinden, een ambachtelijk glasfabrikant die in samenwerking met Pierre Bodon, oenoloog uit de Bordeaux streek, een eigen cognacmerk op de markt heeft gezet. Hij valt onder de categorie van cognac-handelaren.
Zijn cognacs zijn grande champagnes van wijngaarden rond Verrières en de gebruikte druiven zijn ugni blanc en colombard.

Gamma (grande champagne): Napoléon, XO, Extra.

    

http://www.cognacgodard.com/ (zijn website is helaas erg traag!)
Adres: 31 rue du pont, 17230 Longèves. Telefoon: 06 27370966. (Bezoek: op afspraak; geen verdere informatie bekend).
Let op: iets noordelijker, ten westen van Fontenay-la-Comte, ligt ook een plaatsje Longèves. Het plaatsje Longèves waar Godard zich bevindt ligt ten oosten van La Rochelle.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here