Glemet

Glemet, bouilleur de Cru in Malaville (grande champagne)

Glemet

Jean en Roger Glemet hebben hun bedrijf Vignobles de Beaulieu al in 1993 opgericht, maar pas enkele jaren later zijn ze begonnen met de verkoop van de cognacs van hun vader. De familie verbouwt al zeven generaties wijn en vader Glemet is met de verkoop in flessen begonnen. Tot dan toe werd alleen aan grote cognacfirma’s geleverd.
Ze bezitten 43 hectare wijngaard in de grande champagne, volledig beplant met ugni blanc en tevens een alambiek.

Gamma (grande champagne): Vintages 1979, 1986, 1992

Glemet logo

Geen website.
Adres: Chez Moreau, 16120 Malaville. Telefoon: 0545 970823. (Geen informatie bekend over mogelijkheid tot bezoek).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here