Geffard, Cyril

Cyril Geffard, bouilleur de Cru in Sainte-Foy (petite champagne)

[Niet te verwarren met Henri Geffard in Verrières, grande champagne.]

Cyril Geffard is een vrij onbekende boeuilleur de cru. Ze hebben een eigen alambiek.

Gamma (petite champagne): VS, VSOP, XO.

http://c.geffard.online.fr/
Adres: 51 Route d’Ars, Sainte-Foy, 17800 Pérignac. Telefoon: 0546 962440; mob.: 06 11375179. (Bezoek: het hele jaar op afspraak geopend.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here