Gautret

Gautret, merk van Unicognac

Het chateau te Jonzac dat vroeger aan de familie Gautret toebehoorde
  • 1847 opgericht door Jules Gautret te Jonzac als distilleerder/handelaar.
  • 1959 Gautret gaat op in de coöperatie Unicognac die onder het beschermheerschap van Gautret wordt opgericht.

Gautret maakt VS, VSOP, Napoleon, XO en een Extra. Ze maken een lichtere cognac zonder intense houttonen.

 


Het logo met de zwaan zie je ook veel terug.
Dit is eigenlijk het logo van Unicognac.

 

 

http://www.unicognac.net/
Adres: ZI de St Germain de Lusignan, Route de St Genis, 17503 Jonzac. Telefoon: 0546 481099. (bezoek alleen op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here