Gauthier

Gauthier, bouilleur de Cru in Malaville (grande champagne)

De familie Gauthier heeft al een eeuwenlange ervaring in de wijnbouw. Het begon rond 1750 in het nabijgelegen Birac.

Bernard Gauthier is tevens de burgemeester van Malaville.

Range (grande champagne): Tradition, Réserve de la Famille, Extrême.

http://www.terredesaveurs.com/producteur/preview-112.html
Adres: Chez Nadaud, 16120 Malaville. Telefoon: 0545 975319. (bezoek: open alle dagen van 9-19h).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here