Gaillard, Pierre

Pierre Gaillard, bouilleur de Cru in Clion (Fins bois)

[Niet te verwarren met Marcel Gaillard in St. Genis d’Hiersac, eveneens fins bois]

 Familiebedrijf dat al meerdere generaties wijn verbouwt. In het boekje Petit Futé wordt Pierre Gaillard onder de vignerons van de petite champagne gerekend, maar dat is onjuist. Hij bezit 20 hectare wijnbouwgrond in de fins bois. Ze hebben ook een eigen alambiek.

Gamma (fins bois): VSOP, Vieille Réserve, XO.

Ze hebben twee websites. Omdat websites nogal eens de neiging hebben om te verdwijnen, vermeld ik ze allebei:
https://cognac-gaillard.jimdo.com/
http://pineaugaillard.free.fr/index.html

Adres: Chez Trébuchet, 17240 Clion. Telefoon: 0546 704515; mob.: 06 08546447. (Open voor bezoek van maandag tot vrijdag van 14-19h en zaterdag van 9-12.30h).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here