Gabriel & Associés

Gabriel & associés, merk van Cognac Ferrand

(voor meer informatie over Gabriel, zie onder Ferrand)

Chateau de Bonbonnet

Gabriel & Andreu verkopen twee lijnen cognacs: een lijn met cognac per Cru (fins bois, borderies, petite champagne, grande champagne) en een lijn die is voortgekomen uit de samenwerking met diverse kleine cognacproducenten om de verkoop van hun eigen cognacs te bevorderen; ze werden verkocht onder het label Gabriel & Andreu of G&A, maar de naam van de betreffende cognacproducent werd duidelijk op het label vermeld.

Sinds Andreu het bedrijf in 2008 heeft verlaten, staat G&A voor Gabriel & associés.

Het is de vraag hoelang G&A als merk nog blijft bestaan. De ‘A’ blijft toch een ongewenste herinnering aan een partnership dat inmiddels is beëindigd. Bovendien heeft Gabriel drie andere cognacmerken (Pierre Ferrand, Landy, Claude Châtelier). Een eerste teken aan de wand is dat de website niet meer bereikbaar is.

website werkt niet meer.
Adres: zie bij Ferrand.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here