Fourcade

Fourcade, bouilleur de Cru in Le Pin (bons bois)

Edgard en Michèle Fourcade distilleren hun eigen cognac. Zij bevinden zich in de bons bois regio.

Gamma (bons bois): VS, VSOP, XO.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-earl-fourcade-le-pin (geen eigen website)
Le bourg, 17210 Le Pin (Montlieu la Garde). Telefoon: 0546 706172. (Bezoek het hele jaar mogelijk op telefonische afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here