Fougerat, Alain

Alain Fougerat, bouilleur de Cru in Vouharte (fins bois)

[Niet verwarren met Fanny Fougerat in Saint Sulpice de Cognac, borderies]

Alain Fougerat is van de vijfde generatie wijnbouwers. Hij bezit 5 hectare wijngaard in de fins bois, Daarnaast nog 40 hectare voor graan en 40 hectare voor koeien en schapen. Met recht een gemengd bedrijf.
Hij distilleert zelf.

Gamma (fins bois): XXX, VSOP, Napoléon, XO

http://www.fougerat.net/
Adres: Le Breuil, 16330 Vouharte. Telefoon: 0545 397546. (Bezoekers welkom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here