Fougerat, Fanny

Anny Fougerat, bouilleur de Cru in Saint Sulpice de Cognac (borderies)

[Niet verwarren met Alain Fougerat in Vouharte, fins bois.]

Fanny Fougerat stamt uit een familie van wijnproducenten en distilleerders die hun producten meestal aan de grote huizen verkocht. In 2013 heeft ze haar eerste cognacs geproduceerd voor rechtstreekse verkoop. Ze distilleert zelf. Ze streeft naar een uniek en kwalitatief hoogstaand product. Haar flessen wijken qua naamgeving en stijl zeker af van het gangbare.

Gamma (borderies): Petite Ciguë (VSOP), Iris Poivré(XO), Cèdre Blanc (Extra Old)

https://cognac-fannyfougerat.fr/
Adres: 4 Chez Besson, 16370 Saint Sulpice de Cognac. Telefoon: 06 82715018. (Geen bezoektijden bekend.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here