Fort

Jean-Noël Fort, bouilleur de Cru in Eraville (grande champagne)

Fort

In 1900 is dit bedrijf gestart door de overgrootvader Désir Guérin. Ze zijn in het bezit van 50 hectare, verdeeld over de drie gemeenten Éraville en Bouteville (grande champagne) en Chateauneuf-sur-Charente (petite champagne). Ze destilleren zelf.

Er is weinig informatie te vinden over de cognacs die ze maken en verkopen. Hopelijk zijn ze nog wel actief op dit gebied. Wel heb ik kunnen vinden dat de Pineautheque Cave Chez Ludo in het centrum van Chateauneuf sur Charente cognac van Jean Fort verkoopt (hopelijk is hun informatie op het internet up-to-date).

Meer informatie over Jean Fort (of Jean-Noël Fort) is welkom.

Range: XO (grande champagne); verder bij mij niet bekend.

https://sites.google.com/site/pineaucognacfort/
Adres: Les Joncades, 16120 Eraville. Telefoon: 0545 971198. (Bezoekers welkom, maar geen verdere informatie over tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here