Fief du Moulin

Fief du Moulin, merk van Thierry Pabeau, bouilleur de Cru in Sain Fort sur Gironde (fins bois)

Onbekende bouilleur de cru, dichtbij de Gironde gelegen.

Range (fins bois): onbekend.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-pabeau-earl-fief-du-moulin-st-fort-sur-gironde
Adres: 50 Rue Camailleau, 17240 Saint Fort sur Gironde. Telefoon: 0546 498274+ mob.: 06 27548044. (Bezoek het hele jaar mogelijk op afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here