Fevrier

Fevrier, bouilleur de Cru in Macqueville (fins bois)

Laurence en Emmanuel Frevrier zijn bouilleur de cru in Macqueville en hebben 14 hectare wijngaard in de fins bois. Ze zijn onafhankelijk en destilleren zelf.

Gamma (fins bois): Sélection (deze heet Saveurs in de USA), VSOP, Napoléon, Vieille Réserve (deze heet Réserve familiale in de USA).

http://www.vignoble-fevrier.com/
Adres: 10 rue des vallées, 17490 Macqueville. Telefoon: 0546 266393. (Geopend voor bezoek: maandag tot zaterdag van 10-12h en van 14-19h. Zondags op afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here