Favre

Pascal Favre, bouilleur de Cru op Saint Pierre d’Oléron (bois ordinaires)

Zijn overgrootvader was al wijnboer, maar zoals gebruikelijk op het eiland had hij meerdere beroepen: kapper, tuinier en tuinarchitect. Pascal bezit zelf 36 hectare en heeft ook nog eens 5 hectare gepacht. Pascal heeft het bedrijf van zijn vader André voortgezet. Hij bezit een eigen alambiek.
Hij staat bekend om zijn goede wijn op het eiland en vooral om zijn goede pineau. Nochtans maakt hij ook cognacs, al heb ik daar zeer weinig over kunnen vinden, zelfs geen foto.

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/vignoble-favre-et-fils-st-pierre-d-oleron-0
Adres: Village La Fromagerie, 
6 rue de l’Etang, 17310 Saint Pierre d’Oléron. Telefoon: 0546 470543; mob.: 06 71601740. (Bezoek: hele jaar geopend van 9 – 12.30h en van 14.30 – 19h behalve op de zondagmiddagen).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here