Duquai

Duquai, merk van Philippe Braastad-Tiffon, handelshuis in Jarnac

[Niet te verwarren met Braastad of Tiffon]

Vestiging aan de Quai de l’Orangerie

In 1999 verlaat Philippe Braastad-Tiffon het familiebedrijf Braastad, na onenigheid over de bedrijfsvoering, om voor zichzelf te beginnen en start zijn bedrijf S.A.R.L. Philippe Braastad-Tiffon met het merk Duquai.

Philippe Braastad-Tiffon is tevens keldermeester bij cognachuis Birkedal-Hartmann.

Hij maakt onder het merk Duquai nog maar drie kwaliteiten: VSOP en XO (beide blends van Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies en Fins Bois) en een Très Vieille Borderies.

http://www.duquai.com/age-control.php
Adres: 20 Quai de l’Orangerie, 16200 Jarnac (Let op: zelfde adres als Birkedal-Hartmann). Telefoon: 0545 800066 (geen informatie over mogelijkheden tot bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here