Dupuy

Dupuy, merk van Bache-Gabrielsen, voorheen handelshuis in Cognac

(Niet te verwarren met Guy Dupuy in Ambleville)

  • 1852    Auguste Dupuy richt het huis op
  • 1895    nam zijn neef Edmond Dupuy het over.
  • 1905    De Noren Peter Rustad en Bache-Gabrielsen kochten het huis. Na de dood van Rustad verkreeg de familie Bache-Gabrielsen het alleenrecht.

De naam Dupuy is als merknaam bewaard gebleven.
Dupuy koopt cognac in van andere wijnboeren en distilleerderijen, ongeveer 30% Grande Champagne, 20% Petite Champagne, 40% Fins Bois en 10% Bons Bois. Ze gebruiken ook een klein deel cognac van Colombard druiven. Ze laten de cognac wel in eigen beheer verder rijpen en maken hun eigen assemblages.

Hervé Bache-Gabrielsen is nu directeur en wordt bijgestaan door Philippe Bergier.

Dupuy maakt twee lijnen, Classics en Tentations, maar het verschil tussen beide wordt niet toegelicht.
Classics (blends, behalve de hors d’age): VS, VSOP, Napoléon, XO en Hors d’Age (grande champagne) Ze hebben ook een milléssime 1971 in deze lijn.
Tentations (blends): VS, VSOP, XO.

    

http://www.cognac-dupuy.com/
Als bezoekadres wordt 32 rue de Boston BP62, 1602 Cognac opgegeven, het adres van Bache-Gabrielsen. Tel 05 45320745 (overigens lijkt nummer 5 in dezelfde straat toch meer het echte bezoekersadres te zijn. Open van maandag tot vrijdag van 10.00-12.00h en van 14.00-18.00h)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here