Dumont

Pascal Dumont, handelaar in cognac in Mainxe (Jarnac)

dumont

In 1987 heeft Pascal Dumont zijn handelsbedrijf opgericht. Hij is groothandelaar, transporteur en hij maakt cognac. Hij heeft veel verschillende soorten cognac ingekocht, van verschillende huizen, leeftijden en crus. Hoe hij zijn cognacs assembleert en waar hij ze bottelt is niet bekend. Hij staat vooral bekend om zijn grote verzameling miniaturen.

Hij verkoopt zijn cognacs onder twee namen: Pascal Dumont en Clouet. Van deze laatste heb ik echter nog nooit een fles kunnen ontdekken.

Dumont logo

 http://pas.cal.dumont.free.fr/
Adres: Le Bout des Ponts, Route de Bernolet, 16200 Mainxe. Telefoon: 0545 816916. (Geen mogelijkheid tot bezoek).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here