Dubois

Marc Dubois, bouilleur de Cru te Coulonges (petite champagne)

Marc Dubois is een tamelijk onbekende bouilleur de cru die 18 hectare wijngaard bezit in de petite champagne. Hij destilleert zelf, laat zijn cognacs in zijn ‘chais’ rijpen en hij bottelt ze ook zelf.

Gamma (petite champagne): VS, VSOP, Napoléon, XO.


https://cognacdubois.free.fr/
Adres: 15 rue des Petits Prés, Le Brandard, 17800 Coulonges. Telefoon: 0546 495406; mob.: 06 87203301. (Bezoektijden: behalve 18 augustus is hij elke dag van de week open voor bezoek.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here