Drouet (Coulonges)

Drouet, bouilleur de Cru in Coulonges (petite champagne)

[Niet te verwarren met Drouet in Salles d’Angles, grande champagne]

In Coulonges heeft de grootvader van Michel Drouet, Amynthe Renoux, in 1919 zijn eerste alambiek geïnstalleerd. Vanaf 1969 werkt Michel al mee in het bedrijf van zijn vader en in 1981 heeft hij de leiding op zich genomen. Twintig jaar later is Michel met de directe verkoop begonnen. Hij heeft ongeveer 12 hectare in de petite champagne.
Distilleren doen ze zelf.

Gamma (petite champagne): VSOP (15 jaar) en XO (30 jaar).
(In 2011 en 2012 is achtereenvolgens de VSOP en de XO in de prijzen gevallen. In 2013 zelfs goud op de International Spirits Challenge in Londen voor de XO.)

http://www.cognacetapes.com/francoise-michel-drouet/
Adres: 4 rue des Ecoles, 17800 Coulonges. Telefoon: 0546 964427; mob.: 06 08096251. (Bezoek: het hele jaar door, op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here