Domaine du Perat

Domaine du Perat, bouilleur de Cru in Saint Martial sur Né (petite champagne)

 

Eigenaar is Dominique Barribaud en zijn vrouw Annie. Hun zoon Olivier werkt inmiddels mee. Ze distilleren zelf hun eigen cognac.
Het heeft er alle schijn van dat ze zich steeds meer op de productie van wijn richten onder het label Croix de Lussemont.

Gamma (petite champagne): VSOP (verder geen informatie).

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-domaine-du-perat-st-martial-sur-ne (geen eigen website.)
Adres: 30 bis Rue Petite Champagne, 17520 Saint Martial sur Né. Telefoon: 0546 495020. (Open voor bezoekers).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here