Domaine des Roussets

Domaine des Roussets, merk van Richard, bouilleur de Cru te Mortiers (fins bois)

[Niet te verwarren met de distilleerderij Richard Delisle in Bourg-Charente, noch met Gyl Richard in Echebrune, petite champagne]

De familie Richard verbouwt al meerdere generaties wijn op het domein des Roussets en heeft 25 hectare in de fins bois regio. Ze distilleren zelf.
De huidige eigenaar heet Michel Richard.
Het label oftewel het merk was altijd Michel Richard, maar de naam Domaine des Roussets komt de laatste tijd steeds prominenter op de fles te staan.

Gamma (fins bois): VS, VSOP, XO.

http://www.domaine-des-roussets.com/
Adres: Domaine des Roussets, Chez Rousset, 17500 Mortiers. Telefoon: 0546 700227; mob.: 06 89355429. (Bezoek is welkom op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here