Denis, Jacques

Jacques Denis, bouileur de Cru in Saint-Preuil (grande champagne)

Jacques Denis is bouilleur de cru in Saint-Preuil. Hij is getrouwd met Emilienne Ardoin en haar familie maakt al meerdere generaties cognac op het domein Les Pouges. Jacques Denis was voorheen directeur van Le Cognatheque in  Cognac.
Ze bezitten wijngaarden in de grande champagne als in de petite champagne, maar de petite champagne wordt alleen voor de jongere cognacs gebruikt, vandaar dat ik hem toch maar schaar onder de bouilleurs de cru van grande champagne, ook op de kaart van producenten.

Als één van de weinige bouilleurs vraagt hij geld voor de chiquere proeverijen. VS, VSOP en XO kunnen gratis worden geproefd.

Range (petite champagne) VS, Tonic Saveur.
Range (grande champagne): VSOP, XO , Extra, Vieille Réserve, Très Vieille Grande Champagne.

http://www.cognacjacquesdenis.com/page/propriete
Adres: Les Pouges, 16130 Saint Preuil. Telefoon: 05 45 834122. (Bezoek : eenvoudige tastings gratis, maar voor het duurdere segment tegen betaling. Op telefonische afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here