De Vere

De Vere, merk van De Vere Fine Wine and Spirits Group

De Vere Fine Wine and Spirits Group bestaat nog niet erg lang en is distributeur van exclusieve dranken. Ze zijn de officiële distributeur van de The Chase Distillery. Ze noemen zich UK-based, maar hebben een adres in Canada.
Chase distillery is een tamelijk jonge onderneming die vooral bekend is vanwege hun wodka’s en gin, maar ze maken ook andere producten.
De vraag is of er mogelijk ook een relatie bestaat met Chase De Vere Investments, dochteronderneming van Bristol & West, maar ik krijg daar geen duidelijkheid over. De overeenkomst in namen van zowel Chase als De Vere lijkt toch een toevalligheid te zijn.

In 2011 zin ze met een eigen lijn whisky merken begonnen: De Vere Collection. In 2013 is daar cognac bijgekomen.

De Vere maakt niet bekend met welke cognacproducent ze samenwerken.

Ze hebben maar één kwaliteit cognac, De Vere XO, een blend.

http://luxuryspiritsgroup.com/luxury-spirits/cognac/
Adres: 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, Ontario, Canada, M5E 1W7. Telefoon: 001 (0)416 726 1093. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here