Danjou

Jean-Claude Danjou, bouilleur de Cru in Goux, Pérignac (petite champagne)

De familie Danjou is al meerdere generaties wijnbouwer. Jean-Claude en Monique Danjou bezitten 45 hectare wijngaard in de petite champagne.
Zoon Stanislaus Danjou is tevens kweker van druivenplanten (pépiniériste) met zijn bedrijf Poly-Viti. Interessant als je meer wilt weten over het enten van de druivenstokken.
Ze distilleren zelf.

Range (petite champagne): VS,VSOP, XO, Extra.

http://www.cognac-pineau-danjou.fr/
Adres: Allée des Vieux Peupliers, Goux, 17800 Pérignac. Telefoon: 0546 963254; Mob.: 06 73425080. (Bezoek: gehele jaar open.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here