Dagnaud

Dagnaud, bouilleur de Cru in Chateaubernard (grande champagne)

De familie Dagnaud is al vijf generaties lang wijnbouwer en heeft 40 hectare wijngaard in de grande en petite champagne. De cognacs die ze zelf verkopen zijn allemaal grande champagnes.
Eigenaar zijn Sylvie en Cédric Dagnaud. Ze hebben een eigen alambiek.
Ze hebben naast het label Dagnaud ook een XO onder het label Célestin Dagnaud.

Gamma (grande champagne), VS, VSOP, Napoléon, XO, Hors d’Age.

(geen eigen website)
Adres: 3 Impasse de l’Alambic, 16100 Chateaubernard. (De impasse de l’Alambic ligt aan de Route de Dizedon, nummer 37, dus niet de rue de l’Alambic in Merpins). Telefoon: 0545 833057 (Bezoekers zijn welkom, een telefoontje vooraf is misschien wel handig)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here