Couzinet

Eric Couzinet, bouilleur de Cru te Coux (bons bois)

Couzinet

Tamelijk onbekende wijnbouwfamilie die zich in 1981 in Coux heeft geïnstalleerd. Eric en Dany Couzinet genieten lokaal enige bekendheid vanwege hun Couks, een op cognac gebaseerde likeur.
Ze distilleren zelf.

Gamma (bons bois): VS, VSOP, XO

Geen website.
Adres: La guignerie, 17130 Coux. Telefoon: 0546 703002. (Bezoek dagelijks mogelijk op afspraak)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here