Courtin

Courtin, bouilleur de Cru in Saint Preuil (grande champagne)

Deze weinig bekende bouilleur de cru bezit wel 30 hectare wijngaard in de grande champagne. Ze destilleren hun eigen oogst, maar wijn en cognac zijn zeker niet hun enige bron van inkomsten. Ze verbouwen saffraan en exploiteren een gîte.

Range (grande champagne): VSOP, XO.

Geen website
Adres: La Métairie, 16130 St. Preuil. Telefoon: 0545 834140 of 0545 833223. (Bij het boeken van de gîte is bezoek van de wijngaarden en de distilleerderij mogelijk. Verder is er geen informatie over bezoekmogelijkheden bekend.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here