Courtils

Jean des Courtils, bouilleur de cru in Rouffiac (bons bois)

De familie Des Courtils is al meer dan 150 jaar wijnbouwer op landgoed La Ménècle in Rouffiac. Jean en Marguerite des Courtils bezitten 14 hectare bons bois en eveneens een eigen distilleerketel.

Range (bons bois): VSOP, Très Vieille Réserve, Hors d’Age.

Geen website.
Adres: Domaine de la Ménècle, 16210 Rouffiac. Telefoon: 0545 981097. (Bezoek van maandag tot zaterdag op afspraak).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here