Couprie

Couprie, bouilleur de cru in La Roumade, Ambleville (grande champagne)

Familiebedrijf dat sinds 1730 wijn verbouwt en in 1750 een licentie verwierf om te mogen destilleren. Inmiddels heeft Michel Couprie zijn vader André opgevolgd. Ook kleinzoon Laurent werkt mee in het bedrijf. Ze bezitten een kleine 22 hectare wijngaard in de grande champagne, volledig beplant met ugni blanc.
Er wordt op de lies gedestilleerd. De opslag gebeurt in licht vochtige opslagplaatsen, waarvoor eikenhout uit de Limousin wordt gebruikt, medium toasted. De eau-de-vie gaat relatief lange tijd, 18-24 maanden, in nieuw hout, alvorens te worden overgedaan in oude vaten.

Range (grande champagne, behalve de Sélection du Domaine): Sélection du Domaine (fins bois), VSOP, Napoléon, XO Très Vieille Réserve, Hors d’Age (met Folle Blanche).

http://www.cognac-couprie.com/
L
a Roumade, 16300 Ambléville. Telefoon: 0545 805469 (bezoek mogelijk op afspraak).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here