Cotard

Gerard Cotard, bouilleur de Cru in Champagnolles (bons bois)

Vrij onbekende bouilleur de cru waar enige tijd geleden een fles van werd aangeboden op het cognacforum (www.cognacforum.nl).

Range niet bekend, maar in elk geval een Sélection en een XO (bons bois).

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-cotard-champagnolles (Geen eigen website)
Adres: 14 Rue des Tourterelles, Salanzac, 17240 Champagnolles. Telefoon: 0546 709238. (Bezoekers: niet geopend voor visite (rondleiding of proeven), maar je kunt er wel op afspraak ’s ochtends cognac kopen.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here