Commanderie de Richemont

Commanderie de Richemont, merk van Calvet, eigendom van les Grands Chais de France.

  • 1818 J.M. Calvet start zijn wijnonderneming is Bordeaux.
  • 1868 Calvet begint met de productie van cognac met een vestiging in de stad Cognac.
  • 1982 Calvet wordt een filiaal van de Whitbread group en vervolgens van de Allied Domecq group.
  • 2003 H. Mounier koopt Calvet
  • 2007 Calvet wordt gekocht door les Grands Chais de France.

Calvet heeft vanaf 1868 cognacs gemaakt onder het label Calvet. Dit label is inmiddels geheel verdwenen.
Het bedrijf Calvet is nog redelijk zelfstandig opererend en richt zich voornamelijk op de productie van wijn. Het is niet helemaal duidelijk of het label Commanderie de Richemont door Calvet wordt geproduceerd of bij één van de productiesites van les Grands Chais de France.

Range (blend): VSOP

Het Calvet label zoals dat vroeger op Calvet cognacs werd gebruikt
http://www.gcfplanet.com/en/Home-2.html
Calvet: 75 Cours du Médoc, 33300 Bordeaux. Telefoon: 0556 435900. (Voor zover geen bezoekmogelijkheden). 

Les Grands Chais de France: 1 Rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach. Telefoon: 0388 717979.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here