Collin

Jean-Noël Collin, bouilleur de Cru in Salles d’Angles (grande champagne)

Er is weinig informatie over Jean-Noël Collin te vinden. Ze hebben een eigen alambiek.
Omdat er zo weinig over hem te vinden is, vraag ik me af of hij mogelijk is gestopt. Hij was al ‘op leeftijd’. Indien iemand in de buurt komt…. informatie is welkom!

Range (grande champagne): 3 sterren, VSOP, Vieille Réserve.

http://jncollin.chez.com/
Adres: 3 chemin de la font de bourreau, 16130 Salles d’Angles. Telefoon: 0545 837077. Het adres is niet helemaal duidelijk. Soms wordt nummer3 genoemd en soms nummer 6 op chemin Font de Bourreau. Soms ook ‘Chez Bourreau’ of La Font Bourreau. Op google maps heb ik het niet precies kunnen localiseren. (Geen informatie beschikbaar over mogelijkheden tot bezoek).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here