Clos de Nancrevant

Clos de Nancrevant, bouilleur de Cru in Chaniers (fins bois)

Caroline Quéré en haar man Matthieu Jelineau bezitten 30 hectare wijngaard in de fins bois streek. Ze zijn in 1997 met 10 hectare begonnen. Ze hebben geen vaste contracten met de grote huizen.
Het distilleren doen  ze zelf.

Range (fins bois): VS, VSOP, XO.

http://closdenancrevant.over-blog.com/
Adres: 75 chemin de Nancrevant, 17610 Chaniers. Telefoon: 0546 910934. (Bezoek: in juli en augustus van maandag tot zaterdag van 10h – 12h en van 14h tot 19h. Nuiten het seizoen op zaterdagen van 14h – 19h. Andere dagen op afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here