Clos de la Groie

Le Clos de la Groie, bouilleur de Cru in Brie-sous-Matha (fins bois)

Al vijf generaties lang is de familie Denechère axtief als ‘vignerons’ in Brie-sous-Matha waar ze 55 hectare wijngaard in de fins bois bezitten. Al snel nadat Sebastian Denechère de leiding van zijn vader Robert overnam zijn ze begonnen met hun eigen label: Le Clos de la Groie. Dat is nu ruim vijftien jaar geleden.

Range (fins bois): VS, VSOP Elegance Superieure, XO, Le Sublime, Vieille Réserve Sélection du Papy Franck (47 jaar).

http://www.leclosdelagroie.com/
Adres: 56 Grand rue, 17160 Brie-sous-Matha. Telefoon: 0546 266288. (Bezoekers zijn welkom.)

 

Gepubliceerd: december 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here