Claude Chatelier

Claude Châtelier, merk van Ferrand (zie ook daar)

Chateau de Bonbonnet

Claude Chatelier is een merk dat gecreëerd is door Gabriel & Associés. 

Range (blends): VS, VSOP, XO en XO Extra.

http://claudechateliercognac.com/
Adres: Chateau De Bonbonnet, 16130 Ars. Telefoon: 0545 366250 (voor bezoek, neem contact op met Ferrand)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here