Chez Caillaud

Chez Caillaud, wijnboer in Saint-Laurent-des-Combes (bons bois)

Jean-François Decroix startte zijn biologische boerenbedrijf in 1977. In 2000 is hij met directe verkoop gestart. Inmiddels is hij in 2011 opgevolgd door Alice Decroix en Gaëtan Boutemy. Op hun 43 hectare verbouwen ze spliterwten, spelt, linzen, Pharao-graan en verkopen deze en de daarvan afgeleide producten veelal op markten. Maar ook is er 15 hectare beplant met wijn.
Ze maken niet zelf cognac, maar hebben dat uitbesteed aan Léopold Gourmel. Meestal wordt dat cognac onder het label van Gourmel onder de naam Cognac Bio Attitude. Heel af en toe laten ze ook flessen maken onder hun eigen naam: Chez Caillaud. Dit is een Vieille Réserve.

http://www.terredesaveurs.com/pl/entreprises.pl?itm=35 of
http://www.saveurs-sud-charente.com/content/22-notre-histoire#anchor
Adres: Chez Caillaud, 16480 Saint-Laurent-des-Combes. Telefoon: 0545 639587. (bezoek: van maandag tot vrijdag van 10-18h of op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here