Chauraud

Chauraud, bouilleur de Cru in Saint-Léger (fins bois)

In 1866 is de familie begonnen met het verbouwen van wijn. Het was over-overgrootvader Maurice Moreau die de eerste wijnstok plantte. Zijn dochter trouwde met Paul Chauraud. Hun achterkleinzoon Claude heeft in 1970 voor het eerst een alambiek aangeschaft en sindsdien distilleren ze zelf. Twee jaar later begonnen ze met de directe verkoop van cognac, vooral vanuit een economische noodzaak. Cognac liep niet zo goed in het begin van de zeventiger jaren.
Hun zoon Jean-Paul en zijn vrouw Bénedicte nemen het nu van Claude en zijn vrouw over.
Hun 9 hectare bevinden zich voor 60% in de fins bois en 40% in petite champagne.

Range: VS, VSOP, XO. Mogelijk ook Napoléon.

http://www.vignoble-chauraud.fr/
Adres: 11 rue des Magnolias, 17800 Saint-Léger. Telefoon: 0546 969077; port.: 06 88034705. (Bezoek: alle dagen open, hele jaar door.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here