Chateau de la Magdeleine

Chateau de la Magdeleine, bouilleur de Cru in Saint Martin d´Ary (bons bois)

Op een prachtig landgoed met een kasteel uit circa 1550 vindt u de cognacs van François Grison. Er is niet veel bekend wat betreft zijn wijngaard. Waarschijnlijk distilleert hij ook niet zelf, maar laat hij dat doen door een bouilleur de profession.
Marie-Thérèse Grison is de huidige eigenaresse.

Op het kasteel is ook een prachtige verzameling antieke kinderwagens te bezichtigen.

Range (bons bois): Napoléon, XO

http://www.chateaudelamagdeleine.fr
Adres: 17270 Saint Martin d ‘Ary. Telefoon: 0546 041154. (Bezoek: het hele jaar geopend tussen 10h – 12h en 16h – 18h).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here