Charpentier

Denis Charpentier, drankenhandelaar, hoofdvestiging in Parijs.

Denis Charpentier is in 1984 begonnen als handelaar in wijn. Hij richtte daartoe de Denis Charpentier Group op. Later is hij zich ook op andere dranken gaan richten. Tegenwoordig bestaat zijn productfolio uit: wijn, cognac, brandy, champagne en whisky.

Zijn cognacs zijn voor het merendeel grande champagnes of fine champagnes.

De range: VS Special Edition (blend), VSOP (blend), Napoléon (fine champagne), XO (grande champagne), Extra (grande champagne), Baron Denis XO (fine champagne).

http://www.denischarpentier.com/
59, Avenue Théophile GAUTIER, 75016 Parijs (geen bezoekersinformatie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here