Chailloux

Chailloux, bouilleur de Cru te Neuvicq (bons bois)

Claude Chailloux is een bouilleur de cru in de bons bois regio die ook zelf distilleert. Verder is er weinig informatie over hem bekend. Hij verkoopt zijn cognacs ook in diverse fantasie-flessen.

Range (bons bois): VSOP, XO.

Chailloux

http://www.en-charente-maritime.com/organiser-sejour/sorties/visites/produits-terroir/pineau-cognac-earl-chailloux-neuvicq
Adres: 1 Maison Neuve, 17270 Neuvicq. Telefoon: 0546 041217; mob.: 06 80150771. (Open van maandag tot zaterdag van 9h – 12h en van 14h tot 20h, in de winter tot 18h. Bezoek en proeven op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here