Chadutaud

Alain Chadutaud, bouilleur de Cru te Mérignac (fins bois)

Alain is alweer de derde generatie bouilleur de cru van de familie Chadutaud en de vierde generatie, Julien, dient zich alweer aan. Zij bezitten een kleine 15 hectare grond in de fins bois regio. Sinds 1999 zijn ze overgegaan op een biologische wijze van produceren.
Toen hij biologisch werd, heeft Alain Chadutaud voor z’n VSOP het label Pass’Ange geïntroduceerd, maar geleidelijk begint hij z’n cognacs steeds meer onder dit label te verkopen.
Alain is veelvuldig op markten te vinden, zie voor informatie de site van Terre de Saveurs die aan hem gewijd is.

Range (fins bois): VS, VSOP, Vieille Réserve, XO.

http://www.cognac-chadutaud.com/
Adres: Rue des Jardins, Bourras, 16200 Mérignac. Telefoon: 0545 358140 (Bezoek graag op afspraak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here