Chabanneau

Chabanneau, tegenwoordig B-merk van Camus

Chabanneau is in 1830 opgericht als een firma die handelt in cognacs. De oprichters waren Pierre Chabanneau en een Nederlandse handelaar. Het bedrijf kende een grote bloei dankzij de handel met Oost-Azië. Na de Tweede Wereldoorlog werden de resultaten slecht, met name na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1954.

Het bedrijf is overgenomen door Camus. Camus gebruikt het als B-label. Het zijn blends.

Range: VS, VSOP, XO

Chabanneau heeft geen eigen website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here