Capbern-Gasqueton

Capbern-Gasqueton, bouilleur de Cru in Gimeux (grande champagne)

Alexandre Capbern-Gasqueton is een derde generatie bouilleur de cru. Ze hebben ruim 20 hectare grande champagne wijngaard en destilleren hun eigen oogst. Ze worden ook wel Distillerie Capbern-Gasqueton genoemd, wat suggereert dat ze ook voor anderen destilleren.

Range (grande champagne): VSOP, XO

Geen website.
Adres: 3 Route de la Grande Champagne, 16130 Gimeux. Telefoon: 0545 828189; mob.: 06 79256607. (Bezoeken is mogelijk op afspraak.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here