Brard Blanchard

Brard Blanchard, bouilleur de Cru te Boutiers St. Trojans (fins bois)

Jacques ging op 15 jarige leeftijd in het wijnbouwbedrijf van zijn ouders werken, met 20 hectare fins bois. Wegens gezondheidsproblemen die werden veroorzaakt door bestrijdingsmiddelen was Jacques Brard-Blanchard gedwongen om biologisch te gaan werken. Hij begon daar in 1972 mee. De eerste jaren waren zwaar en de Brard-Blanchards beperkten zich tot de productie van druivensap, pineau en wijn. Tegenwoordig maken ze ook cognac.

Range: Estival, Sélection, VSOP, Vieille Réserve, XO.
Ook maken ze een eau-de-vie van Folle Blanche. Deze wordt geen cognac genoemd, waarschijnlijk voldoet hij niet aan de vereiste wettelijke bepalingen om cognac genoemd te mogen worden.

http://www.brard-blanchard.fr/
Adres: 1 Chemin de Routreau, 16100 Boutiers-Saint-Trojan. Telefoon: 0545 321958. (Openingstijden: van maandag tot vrijdag van 10-12h en van 14-18h; zaterdag van 10-12h).

Een gedachte over “Brard Blanchard”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here