Bellebeau

Bellebeau, bouilleur de Cru in Neuvicq le Chateau (fins bois)

[Niet te verwarren met Bellebeau in Sonnac, van het bedrijf Cabel (fins bois).]

Christophe en Sophie Bellebeau zijn van de derde generatie. Hun merk is nog steeds Raymond Bellebeau, genaamd naar hun grootvader.
Er is weinig informatie bekend over dit bedrijf.

Range (fins bois): VS, VSOP, Vieille Réserve, Napoléon.

http://www.viticulture-bellebeau.fr/
Adres: 2 Rue de l’Ouche Gué, 17490 Neuvicq le Chateau. Telefoon: 0546 261759; mob.: 06 16931516. (Geen informatie bekend over bezoekmogelijkheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here